Ψυχοθεραπεία, τι είναι, πότε χρειάζεται;

Ψυχοθεραπεια

  Ψυχοθεραπεία είναι η διαδικασία όπου ο ειδικά εκπαιδευμένος  παιδοψυχιατρος ψυχολόγος–ψυχοθεραπευτής σχετίζεται και αλληλεπιδρά με ένα άτομο, ζευγάρι ή οικογένεια που αναζητά βοήθεια για τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζει, με σκοπό να του προσφέρει περισσότερες οπτικές και εναλλακτικές που θα μπορέσουν να τον βοηθήσουν.

Η ατομική ψυχοθεραπεία του παιδιού έχει ως στόχο την υποστήριξη και θεραπεία του παιδιού με πρωτογενείς ή συνοδές διαταραχές στο συναίσθημα και στη συμπεριφορά, καθιστώντας το ικανό να ανταπεξέλθει στα προβλήματα που αντιμετωπίζει.

Κατά τη διάρκεια των συνεδριών, ο ψυχοθεραπευτής προσπαθεί να βοηθήσει το παιδί στην κατανόηση, αναγνώριση και αποδοχή των συναισθημάτων του, δημιουργώντας ένα ευχάριστο και ασφαλές περιβάλλον γι’ αυτό.

Μέσω ποικίλων ψυχολογικών μεθόδων (παιχνίδι, δραματοποίηση, ζωγραφική ή οτιδήποτε κεντρίζει τη φαντασία και τη δημιουργικότητα), τα παιδιά ενθαρρύνονται να εκφράσουν ό,τι τους απασχολεί και βάζει φραγμούς στην ομαλή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και προσαρμογή τους στο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον.

Η ψυχοθεραπεία είναι μια σύνθετη διαδικασία που απαιτεί δέσμευση τόσο απο το παιδί όσο και απο τον ενήλικα που θέλει να την ακολουθήσει ως θεραπευτική μέθοδο.. Είναι μια διαδικασία αυτοβελτίωσης που χρειάζεται χρόνο και συνέπεια για να αποκομίσει το άτομο τα βέλτιστα αποτελέσματα.

Πρέπει να εξασκείται μόνο απο εξειδικευμένους θεραπευτές με χρόνια εμπειρία, που έχουν τελειώσει κάποια ψυχοθεραπευτική σχολή, έχουν επόπτες και κάνουν και οι ίδιοι ατομική θεραπεία.

Δεν είναι όλοι οι ψυχολόγοι ειδικευμένοι στην ψυχοθεραπεία και ο γονιός ή ο ενήλικας θα πρέπει να ρωτά τον επαγγελματία με τον οποίο θέλει να συνεργαστεί για την εκπαίδευσή του.

Κατερίνα Τσούμα,

Λογοθεραπεύτρια

Υπεύθυνη κέντρων ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ