Σχολική Ετοιμότητα

Σχολική Ετοιμότητα

Σχολική Ετοιμότητα 

Ποιες δεξιότητες πρέπει να έχει κατακτήσει ένα παιδί για να ενταχθεί με τρόπο ομαλό στην Ά Δημοτικού

Η σχολική ετοιμότητα πρόκειται για ένα σύγχρονο όρο , ο οποίος αναφέρεται στην ωριμότητα , ικανότητα του παιδιού για να ξεκινήσει και παράλληλα να φοιτήσει με απόλυτη επιτυχία τόσο στην Ά Δημοτικού , όσο και στις επόμενες τάξεις της κάθε βαθμίδας .Όταν λοιπόν, αναφερόμαστε στη σχολική ετοιμότητα , δεν πρέπει να εστιάζουμε μόνο στην ικανότητα του παιδιού να γράφει (για παράδειγμα το όνομα του, να μετράει ως το δέκα). Για να θεωρήσουμε ένα παιδί έτοιμο να ενταχθεί ομαλά στις απαιτήσεις της πρώτης τάξης του δημοτικού θα πρέπει να έχει κατακτήσει σε μεγάλο βαθμό σημαντικούς αναπτυξιακούς τομείς , οι οποίοι θα βοηθήσουν το παιδί να παρακολουθήσει την όλη εκπαιδευτική διαδικασία της ‘Α τάξης του Δημοτικού , δίχως δυσκολίες , οι οποίες δυσκολίες ,ενδεχομένως ,θα σταθούν ικανές για να του δημιουργήσουν ένα μακροχρόνιο ακαδημαικό  πρόβλημα .

Πιο συγκεκριμένα, η σχολική ετοιμότητα αναφέρεται σε βασικούς τομείς ανάπτυξης  :

1)στο σωματικό / κινητικό

2) στο ψυχοκοινωνικό / συναισθηματικό

3) στο γλωσσικό / γνωστικό .

Είναι γεγονός πως τα περισσότερα παιδιά τα οποία ηλικιακά περνούν από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικού , έχουν κατακτήσει σε μεγάλο βαθμό τις βασικές δεξιότητες , οι οποίες θα τους δώσουν την ώθηση για μια ομαλή ένταξη. Υπάρχουν όμως κάποια παιδιά , τα οποία ηλικιακά έχουν το δικαίωμα να φοιτήσουν στην Ά Δημοτικού , όμως δεν είναι αναπτυξιακά έτοιμα και ώριμα για να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στο μαθησιακό, σχολικό και κοινωνικό τους περιβάλλον.

Σχολική ετοιμότητα: Βασικά κριτήρια ομαλής μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό 

Γλωσσικές /λεκτικές δεξιότητες:

 • Γνωρίζει και παράλληλα αναφέρει βασικές ημερομηνίες ( όπως για παράδειγμα την ημέρα των γενεθλίων του ).
 • Έχει την ικανότητα να αντιλαμβάνεται , να κατανοεί και να επισημαίνει βασικές χρονικές έννοιες ( όπως λόγου χάριν πρωί βράδυ , σήμερα αύριο κτλ ) .
 • Έχει τη δυνατότητα στον προφορικό του λόγου να χρησιμοποιεί ολοκληρωμένες προτάσεις ,κάνοντας παράλληλα χρήση γραμματικών φαινομένων .
 • Μπορεί να λέει και να αναπαράγει μια ιστορία , ένα παραμύθι ,τοποθετώντας σε μια λογική σειρά τα γεγονότα
 • Έχει την ικανότητα να γνωρίζει , να λέει και να επαναλαμβάνει διάφορα παιδικά τραγούδια .
 • Κατανοεί , διακρίνει και εκφράζει βασικές έννοιες τις καθημερινότητας .

Γνωστικές ικανότητες /δεξιότητες:

 • Γνωρίζει και αναγνωρίζει μεγάλο μέρος των γραμμάτων του αλφάβητου , όπως επίσης , ξέρει να μετρά αλλά και να αναγνωρίζει τους αριθμούς ως το 10 .
 • Αντιλαμβάνεται και αναγνωρίζει το φύλο του ( αν είναι αγόρι ή κορίτσι ).
 • Κατανοεί , σέβεται , ακούει με προσήλωση τους άλλους δίχως να διακόπτει και να αντιδρά .
 • Έχει πολύ καλή , οπτική , ακουστική και αντιληπτική μνήμη .
 • Αναγνωρίζει βασικές έννοιες , όπως επίσης αναγνωρίζει και έχει την αίσθηση των βασικών σχημάτων.

Κινητικές /σωματικές δεξιότητες:

 • Παγιωμένη πλευρίωση
 • Έχει τη δυνατότητα να διακρίνει και να ξεχωρίζει ποιο είναι το δεξί και ποιο το αριστερό ( χέρι ) .
 • Συντονίζει με τρόπο ομαλό και φυσιολογικό τις κινήσεις ( των ματιών , των δαχτύλων κτλ ).
 • Μπορεί να γράφει και να αντιγράφει το όνομα και το επίθετο του .
 • Έχει τη δυνατότητα να γράφει και να αντιγράφει τους αριθμούς .
 • Μπορεί να γράφει και να αντιγράφει τα περισσότερα γράμματα .
 • Μπορεί να αναγνωρίζει τα όρια των σχημάτων και να χρωματίζει ή να σχεδιάζει εντός των σχηματικών ορίων .
 • Ξέρει και μπορεί να χρησιμοποιεί με τρόπο σωστό το ψαλίδι 

Βασικές καθημερινές δεξιότητες:

 • Το παιδί είναι ικανό να αυτοεξυπηρετηθεί ( να ντύνεται μόνο του , να πλένει τα δόντια , να πηγαίνει μόνο του στη τουαλέτα ).
 • Είναι υπεύθυνο και ικανό να διακρίνει συγκεκριμένα αντικείμενα ( για παράδειγμα ένα πολύ αιχμηρό και επικίνδυνο αντικείμενο ).
 • Είναι ικανό να δένει τα κορδόνια του .

Συναισθηματική /κοινωνική ικανότητα:

 • Δείχνει θετική διάθεση για συνεργασία με τα άλλα παιδιά .
 • Αναγνωρίζει , ελέγχει και διαχειρίζεται σε μεγάλο βαθμό τα συναισθήματα του .
 • Επιδιώκει και αποζητά να συμμετέχει σε ομαδικά παιχνίδια .
 • Είναι υπομονετικό και ξέρει πότε πρέπει να περιμένει τη σειρά του .
 • Σέβεται τα υπόλοιπα παιδιά και συνεργάζεται άψογα μεταξύ τους .
 • Είναι ικανό να αντιλαμβάνεται, να υιοθετεί και να ακολουθεί βασικούς κανόνες .

Που πρέπει να απευθυνθώ εάν παρατηρήσω δυσκολίες στη σχολική ετοιμότητα του παιδιού;

  Οι δεξιότητες οι οποίες σχετίζονται με τη σχολική ετοιμότητα του κάθε παιδιού είναι  πολύ σημαντικές , διότι χωρίς την κατάκτηση των βασικών δεξιοτήτων , οι οποίες έχουν ταυτιστεί με την είσοδο του παιδιού στην Ά Δημοτικού, το παιδί μπορεί να αντιμετωπίσει από το ξεκίνημα του σημαντικές δυσκολίες στο μαθησιακό κομμάτι, οι οποίες θα τον αφήνουν πίσω , σε σχέση με τους υπόλοιπους μαθητές , οι οποίοι θα προχωρούν στο μαθησιακό κομμάτι με γρήγορο και φυσιολογικό ρυθμό .Η αδυναμία λοιπόν του παιδιού , (το οποίο δεν έχει κατακτήσει τις βασικές δεξιότητες) να ακολουθήσει τους υπόλοιπους συμμαθητές του , θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην ψυχολογία του , στην αυτοπεποίθηση , στην κοινωνικότητα του , θα δημιουργηθεί μια αρνητική διάθεση προς το σχολείο και την όλη εκπαιδευτική διαδικασία , μπορεί να υπάρξει μια απορριπτική διάθεση από τους συμμαθητές του ,υπάρχει μεγάλη πιθανότητα το παιδί να χάσει το σεβασμό , την αυτοεκτίμηση προς τον εαυτό του και τις δυνατότητες του .Επομένως , η θεραπευτική παρέμβαση  ενός παιδιού το οποίο αντιμετωπίζει δυσκολίες στη σχολική ετοιμότητα , κρίνεται απαραίτητη και σημαντική καθώς η παροχή βοήθειας και υποστήριξης από τους ειδικούς , μπορεί να λειτουργήσει καθοριστικά για την ομαλή του πορεία , συμμετοχή και δράση στο σχολικό του περιβάλλον .Αν το παιδί σας φαίνεται να δυσκολεύεται στην κατάκτηση των βασικών δεξιοτήτων , καλό θα ήταν να συμβουλευτείτε έναν εργοθεραπευτή , λογοθεραπευτή ή ειδικό παιδαγωγό , οι οποίοι μέσα από τα κατάλληλα αξιολογικά τεστ θα κρίνουν σε ποιους τομείς χρειάζεται παρέμβαση.

Σε ποιες περιπτώσεις θα χρειαστεί επαναφοίτηση;

   Όπως αναφέρθηκε παραπάνω , στην περίπτωση που ένα παιδί δεν έχει κατακτήσει τις βασικές δεξιότητες , τότε θα πρέπει να υπάρξει  το κατάλληλο πρόγραμμα παρέμβασης το οποίο θα λειτουργήσει ενθαρρυντικά και υποστηρικτικά τόσο για το ίδιο το παιδί όσο και για την οικογένεια του , με τους ειδικούς να κρίνουν το πρόγραμμα παρέμβασης  με βάση τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζει το εκάστοτε παιδί .Υπάρχουν όμως περιπτώσεις στις οποίες ο ειδικός ή ειδικοί με βάση τα αποτελέσματα από τα τεστ αξιολόγησης να προτείνουν την επαναφοίτηση του παιδιού στην τάξη του νηπιαγωγείου. Αυτό θα συμβεί στην περίπτωση ο ειδικός εντοπίσει αναπτυξιακή αδυναμία , ανωριμότητα ,ή κάποια βαθύτερη ειδική εκπαιδευτική ανάγκη .Τέλος , πρόταση επαναφοίτησης μπορεί να υπάρξει όταν δεν υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος για να εφαρμοστεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρέμβασης , το οποίο θα βοηθήσει το παιδί να ξεπεράσει τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζει.

 

Λεμονιά Τσακνή

Ειδικός Παιδαγωγός Κέντρων Επικοινωνία, Λαμίας

Kαλέστε τώρα για μια δωρεάν συνάντηση με την υπεύθυνηPrevious Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this