Επίκτητες Νευρολογικές Διαταραχές και ο ρόλος της Λογοθεραπείας

Επίκτητες Νευρολογικές Διαταραχές και ο ρόλος της Λογοθεραπείας

Υπάρχει γενικώς η εντύπωση πως η επιστήμη της Λογοθεραπείας αφορά μόνο διαταραχές που σχετίζονται με παιδιά. Η αλήθεια όμως είναι πως ο λογοθεραπεύτης παίζει σημαντικό ρόλο στη διεπιστημονική ομάδα για την αποκατάσταση επίκτητων νευρολογικών διαταραχών σε ενήλικες ασθενείς.

Στην ομπρέλα των επίκτητων νευρολογικών διαταραχών υπόκεινται διαταραχές λόγου και ομιλίας . Η Αφασία (Broca, Wernicke, ολική) είναι μια διαταραχή λόγου που χαρακτηρίζεται από δυσκολία στην εκφορά ή στην κατανόηση του λόγου ή και σε συνδυασμό των δύο. Στόχος της λογοθεραπείας στην προκειμένη περίπτωση είναι να εντοπίσει της δυσκολίες , να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα θεραπείας ώστε ο ασθενής να καταφέρει να αναπτύξει έναν τρόπο επικοινωνίας λεκτικό ή μη λεκτικό ανάλογα την περίπτωση και να παρακολουθεί την εξέλιξη του ασθενή .

Η Δυσαρθρία είναι μια διαταραχή ομιλίας που τα συμπτώματα της αφορούν στις βλάβες των μυών ή των νεύρων των οργάνων της ομιλίας ενώ η Απραξία αφορά τη δυσκολία στον προγραμματισμό των κινήσεων αυτών των οργάνων για την παραγωγή της ομιλίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις αφού εντοπιστούν οι δυσκολίες ο λογοθεραπευτής θα επικεντρωθεί στην ενδυνάμωσηκαι το εύρος κίνησης των οργάνων της ομιλίας και στην εκμάθηση λεκτικών μοτίβων αντίστοιχα.

Επίσης μια αρκετά συχνή διαταραχή που επηρεάζει την ροή της ομιλίας είναι ο γνωστός σε όλους τραυλισμός. Ο λογοθεραπευτής στην προκειμένη περίπτωση θα αξιολογήσει τις δυσκολίες , θα συμβουλεύσει το άτομο και το περιβάλλον του ,θα δημιουργήσει ένα πρόγραμμα με τεχνικές διαχείρισης των συμπεριφορών του τραυλισμού και θα παραπέμψει το άτομο σε άλλες ειδικότητες που πιθανόν να πρέπει να παρέμβουν π.χ ψυχολόγοι. Ο τραυλισμός δεν θεραπεύεται , αλλά μέσω των τεχνικών διαχείρισης του μειώνεται ή εξαλείφεται ανάλογα με τη βαρύτητα.

Ακόμη μία αρκετά συχνή ομάδα διαταραχών είναι αυτές τις Φώνησης. Εδώ πρόκειται για αλλαγές στην ποιότητα της φωνής που οφείλονται σε οργανικούς ,νευρολογικούς ,παθολογικούς ή ψυχολογικούς λόγους, με τα άτομα που κάνουν κατάχρηση της φώνης λόγω επαγγέλματος ή εργάζονται σε τοξικά περιβάλλοντα και βρίσκονται σε υψηλότερο κίνδυνο. Ο λογοθεραπεύτης πέραν της αξιολόγησης θα συνεργαστεί με τις κατάλληλες ειδικότητες (π.χ ΩΡΛ) για τον εντοπισμό του προβλήματος και θα δημιουργήσει ανάλογο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της εκάστοτε δυσκολίας.

Μια επίσης σημαντική ομάδα διαταραχών είναι αυτές της σίτισης και κατάποσης. Ένα άτομο με τέτοιες δυσκολίες μπορεί να κινδυνεύει από υποσιτισμό ή αφυδάτωση , εισροφήσεις υγρών ή στερεών στους πνεύμονες καθώς και άλλες λοιμώξεις του αναπνευστικού . Ένας λογοθεραπεύτης με εξιδεκευμένες εξετάσεις θα μπορέσει να εντοπίσει τη σοβαρότητα του προβλήματος , να δημιουργήσει ένα εξατομικεύμενο πρόγραμμα αποκατάστασης για τον ασθενή με συγκεκριμένες υφές, θερμοκρασίες, και συστάσεις για αλλαγή της στάσης του σώματος ή άλλων αντισταθμιστικών τεχνικών με σκοπό τη βελτίωση της κατάποσης.

Οι βασικές αιτίες που προκαλούν τις διαταραχές σίτισης είναι οι εξής :

  1. Εγκεφαλικό επεισόδιο

  2. Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

  3. Εκφυλιστικές νόσοι (Σκλήρυνση κατά Πλάκας, Αλτσχάιμερ, Πάρκινσον κλπ)

  4. Επιληψία

  5. Νεοπλάσματικές ασθένειες

  6. Λοιμώξεις

  7. Ψυχιατρικές διαταραχές

  8. Αισθητηριακές διαταραχές

Οι δύο πρώτες αιτίες παρουσιάζονται πιο συχνά.

Συνοψίζοντας λοιπόν στόχος της λογοθεραπείας όσον αφορά τις διαταραχές στους ενήλικες ασθενείς, είναι να βελτιώσει την ποιότητα ζωής αυτών των ατόμων και των οικογενειών τους και να τα κάνει όσο το δυνατόν πιο λειτουργικά στην καθημερινή τους ζωή.

Παπαπούλιος Γιώργος, Λογοθεραπευτής κέντρων Επικοινωνία

Kαλέστε τώρα για μια δωρεάν συνάντηση με την υπεύθυνηPrevious Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this