Διαταραχές φώνησης

Διαταραχές φώνησης
Η ανθρώπινη φωνή κάνει τον λόγο και την ομιλία ακουστικά αντιληπτή από όλους, ανταποκρίνεται σε ένα πλήθος ρόλων στην διαδικασία της λεκτικής επικοινωνίας και συνεισφέρει
στον τρόπο με τον οποίο τα άτομα συναναστρέφονται μεταξύ τους.
Οι διαταραχές φώνησης κυμαίνονται από πλήρη απουσία φωνής
(αφωνία) έως και διαφόρου βαθμού εξασθένηση ή βλάβη της φωνής (δυσφωνία)
. Πολλά φωνητικά χαρακτηριστικά μπορεί να μην είναι φυσιολογικά όπως ο τόνος της
φωνής, το εύρος του τόνου της φωνής, η ένταση, η αντήχηση,η προσαρμοστικότητα και η αντοχή της φωνής. Ως αποτέλε-
σμα, μια διαταραγμένη φωνή μπορεί να κυμαίνεται από μια μη ευχάριστη ακουστικά φωνή έως μια λειτουργικά μη αποτελεσματική φωνή κυμαινόμενης σοβαρότητας.

Αιτιολογία

Η φωνή είναι αποτέλεσμα συνεργασίας πολλών συστημάτων,και βλάβη σε οποιοδήποτε από αυτά μπορεί να οδηγήσει σε
κακής ποιότητας φωνή ή ακόμα και σε απώλεια της φωνής.Έτσι, οι διαταραχές της φώνησης μπορεί να έχουν νευρολο-
γική, ψυχολογική, οργανική, ενδοκρινολογική ή και συμπεριφοριστική αιτιολογία.
Οι περισσότερες διαταραχές φώνησης είναι επίκτητες και οφείλονται είτε σε κακή φωνητική υγιεινή, είτε σε κακές φω-
νητικές συνήθειες και φωνητική κατάχρηση. Ένα μικρό ποσοστό αυτών είναι συγγενείς και οφείλονται είτε σε γενετικούς
παράγοντες, είτε σε βλάβες κατά τη κύηση.

Συμπτωματολογία

Τα συχνότερα αποτελέσματα της δυσλειτουργίας του φωνητικού μηχανισμού είναι η εύκολη φωνητική κόπωση, η βρα-
χνάδα, η τραχύτητα της φωνής, η μείωση της έντασης και η

Διαταραχές φώνησης

ελάττωση του φωνητικού εύρους, η πνευστότητα της φωνής και η αίσθηση πόνου ή η καυσαλγία στην περιοχή του λάρυγγα, ενώ η πληθυσμιακή ομάδα που πλήττεται συχνότερα
είναι τα άτομα που ανήκουν στους επαγγελματίες χρήστες
φωνής (δάσκαλοι, ιερείς, ψάλτες, ηθοποιοί, τραγουδιστές, τηλεφωνητές κ.ά.).

Αξιολόγηση – Διάγνωση – Αποκατάσταση

Οποιαδήποτε αλλοίωση στην ποιότητα της φωνής επιμένει για διάρκεια άνω της μίας εβδομάδας πρέπει να αξιολογείται από
εξειδικευμένο λαρυγγολόγο. Η αποκατάσταση του προβλήματος συχνά απαιτεί την παρέμβαση εξειδικευμένου λογοθερα-
πευτή και συνεργασία με ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων (ενδοκρινολόγους, νευρολόγους, γαστρεντερολόγους, ψυχιάτρους) και άλλες ειδικότητες (ψυχολόγους)
Kαλέστε τώρα για μια δωρεάν συνάντηση με την υπεύθυνη
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this